قطعات تجهیزات پرواز ربوفونیکس

اسپیدکنترلر (6)

باتری پرنده (8)

تلمتری (5)

دوربین (8)

فلایت کنترلر (3)

موتور پرنده بدون سرنشین (13)